รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดรูปแบบการทำงาน Work from Home หลังประกาศให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งดำเนินการเต็มรูปแบบหลังสงกรานต์ ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมสำรวจยาเวชภัณฑ์ ยืนยันมีเพียงพออย่างน้อย 5 เดือน สำหรับรับมือสถานการณ์โควิด-19

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

13 เม.ย. 64 : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 965 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 654 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 302 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดแล้ว 578,532 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 505,215 ราย และครบ 2 เข็ม 73,317 ราย โดยขณะนี้ วัคซีนโควิด 19 ที่ประเทศไทยได้รับมาแล้วจำนวน 1,117,000 ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564 จะต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ 400,000 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน ได้ฉีดไปแล้ว 346,718 คน ซึ่งเร็วกว่าที่คาดหมายไว้

โควิดวันนี้ 13 เม.ย. 64

นายแพทย์โอภาส กล่าวในช่วงแถลงสถานการณ์ว่า หลังสงกรานต์ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดรูปแบบการทำงาน Work from Home เต็มรูปแบบ เพื่อช่วยลดแพร่กระจายเชื้อ

“ท่านนายก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการทำงานที่บ้าน Work from Home อย่างเต็มรูปแบบช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐ จัดรูปแบบการทำงานดังกล่าว อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในเฉพาะในจังหวัดเสี่ยง เพื่อช่วยลดและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด 19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์ไว้ว่า หากดำเนินการมาตรการปิดสถานเสี่ยง ร่วมกับลดกิจกรรมรวมตัว มีมาตรการองค์กร ล็อคดาวน์เฉพาะจุด และประชาชนทุกคนร่วมมือกันเข้มพฤติกรรมส่วนบุคคล จะทำให้มีผู้ติดเชื้อต่อวันต่ำกว่า 100 คน ในระยะ 1 เดือนข้างหน้า”

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการสำรวจ ยาและเวชภัณฑ์คงคลังทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ได้แก่ หน้ากาก N95 มีจำนวน 3,188,721 ชิ้น เพียงพอสำหรับ 1 ปี หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 121,360,699 ชิ้น เพียงพอสำหรับ 9 เดือน และชุดป้องกัน Cover All เพียงพอสำหรับ 5 เดือน ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ คงเหลือ 575,783 เม็ด เพียงพอสำหรับ 5-6 เดือน นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 500,000 เม็ด เพื่อให้พียงพอต่อสถานการณ์

“ขอความร่วมมือ ให้ผู้ติดเชื้อทุกคนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วปฏิเสธการรักษาจะผิดทางกฎหมาย พรบ. โรคติดต่อตามมาตรา 34 นอกจากนี้ยังห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปรักษายังจังหวัดอื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างทางและในจังหวัดปลายทาง” นายแพทย์โอภาสกล่าว

 

อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know