World Economic Forum ได้วิจัยว่า 7 กลุ่มอาชีพที่ไม่ตกงาน และมีโอกาสไปได้สวยเพราะสอดคล้องกับโลกเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าในปีหน้านั้นบางอาชีพจะรุ่ง และบางอาชีพจะร่วง แต่เรามาดูอาชีพที่น่าจะรุ่งกันดีกว่าเพราะจากงานวิจัยเผยว่า 7 ตำแหน่งนี้อาจเติบโตไปถึงปี 2022 กันเลยทีเดียว

7 กลุ่มอาชีพที่ไม่ตกงาน มีอะไรกันบ้าง ?

ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะว่าโรคระบาดที่ชื่อว่า covid-19 นั้นจะอยู่มายาวนานตั้งแต่ช่วงต้นปีจนตอนนี้จะพ้นปี 2020 แล้ว ท่าทีของ Covid-19 ก็อาจจะอยู่คู่กับมนุษย์เราไปต่อถึงปีหน้าได้ และนั่นทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่มันเริ่มต้นขึ้น พวกเราใช้ชีวิตอย่างระวังมากขึ้นภายใต้ของคำว่า new normal หรือการใช้ชีวิตอย่างปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจแพร่ขยายอีกเมื่อไหร่ก็ได้ พฤติกรรมนี้จึงส่งผลต่อการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ รวมไปถึงการงานอาชีพ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่โลกแห่งยุคออนไลน์กันมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด และก่อนจะสิ้นปีนี้มาดูกันว่าอาชีพไหนบ้างที่จะได้ไปต่อในปีหน้าบ้าง

Care Economy 

‍1. Care Economy 
คืออาชีพที่ต้องการการใส่ใจอย่างวงการแพทย์นั่นเอง เพราะหุ่นยนต์หรือระบบดิจิทัลต่างๆสามารถช่วยเหลือ หรือวิเคราะห์การบริการ หรือความต้องการของผู้ใช้ได้บางส่วนเท่านั้น แต่มนุษย์ย่อมเข้าถึงจิตใจได้ดีกว่า จึงทำให้งานประเภทการดูแลสุขภาพ ร่างกาย เป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องดูแลมนุษย์ด้วยกันเองอย่างละเอียดอ่อน จึงทำให้งานประเภทนี้ได้ไปต่ออย่างสบายๆ

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Medical Transcriptionists, Physical Therapist Aides, Radiation Therapists, Athletic Trainers, Medical Equipment Preparers

Data and AI

2. Data and AI
กลุ่มอาชีพนี้จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างชัดเจน เพราะเมื่อเราเดินหน้าพัฒนาจากการดำเนินธุรกิจแบบ ออฟไลน์ ไปสู่ ออนไลน์ ซึ่งจะขยายวงกว้างมากขึ้นอีกในอนาคต งานประเภทนี้จึงต้องใช้อาชีพเหล่านี้มาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รวมถึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนา ป้อนชุดคำสั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างคุณค่าต่อธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยีนี้ได้

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: AI Specialists, Data Scientists, Data Engineer, Big Data Developer, Data Analyst

 

Engineering and Cloud Computing

3. Engineering and Cloud Computing
สอดคล้องจากอาชีพที่แล้วเลยตรงที่ เมื่อมีข้อมูลจำนวนมหาศาลในระบบ จึงเกิดความต้องการของกลุ่มอาชีพที่จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบการจัดเก็บ และดูแลคลังข้อมูลให้เกิดความปลอดภัยและมีความเสถียรสูงสุด โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การวางระบบ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันจนถึงอนาคตจากงานวิจัยนี้ พบว่าในโลกขององค์กรใหญ่ๆต้องการอาชีพเหล่านี้เพื่อเข้ามาบริหารคลังข้อมูลที่มีความสำคัญมากต่อองค์กร

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Site Reliability Engineer / DevOps / Cloud Computing, Python Developer, Full Stack Engineers, Javascript Developer

 

Green Economy

4. Green Economy

อันที่จริงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกเกิดขึ้นและมีอยู่มานานแสนนาน แต่ทว่าเมื่อโลกยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง แถมการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น จนกลายเป็นเทรนด์สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจต่อปัญหานี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเกิดกลุ่มอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานสีเขียว ที่จะช่วยลดปริมาณปัญหาสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพนี้จึงกว้างมาก เพราะไม่เพียงแค่นักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผู้คิดค้นนวัตกรรมสีเขียวเท่านั้น แต่ยังต้องการกลุ่มการตลาดที่มีความต้องการเผยแพร่และโปรโมทให้พลังงานสีเขียวแพร่ขยายมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Green Marketers, Methane/Landfill Gas Generation System Technicians, Wind Turbine Service Technicians, Biofuels Processing Technicians, Solar Energy Installation Managers, Water Resource Specialists

 

People and Culture

5. People and Culture

กลุ่ม HR ที่เรารู้จักและอธิบายได้โดยง่ายว่า ดูแลทรัพยาการมนุษย์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด แต่ให้ลองนึกภาพว่าเมื่อเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ในองค์กรก็ต้องการบุคคลที่มีความสามารถมากพอที่จะขับเคลื่อนการทำงานให้ตรงเป้า งาน ของ HR ในงานวิจัยนั้นจึงไม่ใช่เพียงการซับพลอตผู้อยู่เบื้องหลังขององค์กรแล้วเท่านั้น แต่ HR จะเป็นตัวแทนของการสื่อสารประสานงาน และสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นไปตามกลไกลการพัฒนาควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไวขึ้น

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Information Technology Recruiter, Human Resources Partner, Talent Acquisition Specialist, Business Partner, Human Resources Business Partner

 

6. Product Development

ก็คือกลุ่มอาชีพที่จะดูแล Production ทำหน้าที่บริหาร และจัดการทีมในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวโปรเจคงานมากที่สุด ในยุคที่การพัฒนาข้างก้าวไปข้างหน้านี้ ต้องการคนจัดการที่เน้นความรวดเร็ว ตรงประเด็น และก้าวทันกระแส จึงต้องการกลุ่มคนที่มีทักษะในการสื่อสารสูงมาก รวมไปถึงการประเมินและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ งานในกลุ่ม Production นี้จึงเป็นที่ต้องการขององค์กรหลายๆประเภท เพื่อผลักดันโปรเจคให้เป็นไปตามโจทย์ และได้ผลลัพธิ์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าได้

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Product Owner, Quality Assurance Tester/Engineer, Agile Coach, Software Quality Assurance Engineer, Product Analyst, Scrum Master

7. Sales, Marketing and Content

กลุ่มอาชีพนี้เป็นที่รู้จักกันมายิ่งขึ้น และปรากฏให้เห็นขึ้นมากในยุคหลังๆมานี้ ซึ่งตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี 2022 ตามงานวิจัยก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีกลุ่มอาชีพเหล่านี้ได้ไปต่อหรือไม่ โดยที่ตัวงานของอาชีพกลุ่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเน้นตัวงานไปที่ Digital มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาความสร้างสรรค์ของโฆษณาให้เกิดความน่าสนใจเพื่อเอาชนะการแข่งขันของการตลาดที่ดุเดือดขึ้น อาชีพนี้จึงได้ไปต่อ ยาวๆถึงปี 2022 อย่างสบายๆเลย

ตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Social Media Assistant / Content Production, Growth Hacker, Customer Success, Sales Development Representative, Specialist Digital Marketing Specialist

 

เป็นไงกันบ้างมีกลุ่มงานหรืออาชีพไหนเข้าตา หรือตรงกับความสามารถของทุกๆคนกันบ้าง และนี่คือ 7 กลุ่มอาชีพที่ทาง World Economic Forum ที่คาดการณ์ไปจนถึงปี 2022 นั่นเอง

ที่มา : World Economic Forum 2020, disruptignite


∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know