เคยสงสัยหรือไม่ ว่าทำไมคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวเราเอง มักจะเลือกที่จะตอบคำว่า ไม่รู้ ออกไปก่อน เมื่อถูกตั้งคำถาม โดยในบางครั้งเรามักจะเผลอตอบคำถามออกไปว่า “ไม่รู้” ก่อนที่จะเริ่มคิด วิเคราะห์ และหาคำตอบที่แท้จริงของคำถามนั้นเสียอีก

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เราตอบคำว่า “ไม่รู้” ออกไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่

เพราะไม่ได้ใส่ใจที่จะตอบคำถามตั้งแต่แรก หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไม่สนใจว่าผู้ถามจะถามว่าอะไร นั่นคือการที่เราปิดกั้นและไม่เปิดรับอย่างหนึ่ง ไม่ว่าผู้ถามจะถามอะไรออกมา เราก็จะเอาแต่ตอบว่าไม่รู้ นั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ใส่ใจคนถาม หรือคำถามดังกล่าว เราเลยไม่แม้แต่พยายามคิดหาคำตอบแม้แต่สักนิดด้วยซ้ำในบางครั้ง

เพราะหลายคนคิดว่า ยิ่งเราตอบสนองต่อคำถามนั้นเร็วเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น ซึ่งนั่นทำให้หลายครั้งคนที่คิดแบบนี้มักจะเผลอพูดคำว่าไม่รู้ออกไปก่อน เพื่อทำให้ผู้ถามเห็นว่าเรามีการตอบสนองที่รวดเร็ว ต่อโจทย์คำถามที่ถูกตั้งขึ้น ก่อนจะเริ่มคิดหาคำตอบจริง ๆ ทำให้เมื่อมีการฝังความคิดนี้เข้าไปในหัวมาก ๆ บ่อยครั้งเข้าจึงทำให้เราเกิดอาการ “หลุดปาก” ตอบคำถามออกไป ก่อนที่จะเริ่มนำคำถามนั้นไปเข้าสู่กระบวนการ การคิดหาคำตอบที่แท้จริง

เพราะคุณเป็นพวก Low-self esteem (มีความพึงพอใจในตนเองต่ำ) การพึงพอใจในตัวเองต่ำคือการที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีกับตนเอง ไม่ชอบความคิดของตัวเอง รวมถึงในบางครั้งอาจทำให้เราขาดความเชื่อมั่น ความศรัทธาหรือเคารพในตัวเองไปเลย ซึ่งส่งผลให้ไม่กล้าคิด กล้าพูด หรือกล้าแสดงความคิดเห็นออกมา เพราะกังวลว่าความเห็นนั้น จะไม่ได้ไปทางเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ ทำให้จึงมักที่จะตอบว่าไม่รู้ออกมาก่อน เพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ

เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามกล่าว ภายใต้คำว่าไม่รู้ที่พูดออกไปนั้น ในบางครั้งใช่ว่าเราจะไม่รู้คำตอบของคำถามนั้น เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการตอบคำถามนั้นต่างหาก ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกการป้องกันตัวเองอัตโนมัติ โดยการเลี่ยงในการตอบคำถามว่าไม่รู้ แทนการคิดหาคำตอบอื่น หรือโกหกออกมานั่นเอง

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

เพราะเป็นคนฉลาดเกินไป ในกรณีนี้จะค่อนข้างคล้ายกับกรณีการตอบเพราะหลีกเลี่ยงคำตอบที่แท้จริง เพราะเมื่อคุณเป็นคนฉลาดหรือคิดมากเกินไป ทำให้คุณมักที่จะระแวดระวังตัวเองในการตอบคำถามแต่ละคำถาม เพราะกลัวว่าหากไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง ผู้ฟังหรือผู้ที่ตั้งคำถามจะรู้สึกตั้งข้อสงสัยต่อความคิดความอ่านของคุณได้ ทำให้ในบางครั้งจึงเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้ออกไปก่อน ก่อนที่จะตอบคำตอบที่ผ่านกระบวนการคิดแล้วอีกทีออกมา

ซึ่งถึงแม้ว่าการตอบว่า “ไม่รู้“ จะไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่แย่เสียทีเดียว แต่การตอบคำถามด้วยคำว่าไม่รู้นั้น อาจส่งผลต่อสังคมรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหากคุณพยายามคิดหาคำตอบแล้วแต่คุณไม่รู้คำตอบจริง ๆ แต่การที่คุณตอบว่าไม่รู้ทั้ง ๆ ที่คุณยังไม่ได้คิดหาคำตอบนั้น ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะการที่ตอบว่าไม่รู้ออกไปโดยแทบจะทันทีโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการความคิดนั้น มักจะทำให้ผู้ถามรู้สึกว่าคุณใส่ใจกับคำถามนั้น น้อยกว่าการที่คุณพยายามคิดหาคำตอบ ก่อนจะตอบออกไปเสียอีก เพราะนอกจากจะทำให้ต่อไปผู้ถามไม่อยากจะถามอะไรคุณแล้ว ยังอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของตัวคุณเองอีกด้วย

ที่มา : Lifehack.org, Forbes

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube | Instagram

Hello, World

Everything you want to know