19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day)  ซึ่งกำหนดโดยองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day)

สมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุก ๆ ปี เป็น วันสุขาโลก เพื่อเน้นย้ำแสดงให้เห็นถึง ผู้คนนับ 2.5 พันล้านคนที่ยังสามารถเข้าถึงห้องสุขาหรือส้วมได้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด สุขอนามัยในการใช้ห้องสุขา และยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคน ใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยที่ดีมากขึ้น

องค์การส้วมโลก World Toilet Organization หรือ WTO) เป็นองค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงส้วมและสุขอนามัยทั่วโลก โดยองค์การส้วมโลกมุ่งเน้นไปที่ห้องส้วมมากกว่าด้านประปา องค์การก่อตั้งในปี 2001 กับประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ที่ปัจจุบันมีองค์การ 151 องค์การใน 53 ประเทศ ที่ทำงานร่วมกำจัดสิ่งเลวร้าย และการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การยังเป็นผู้จัดการประชุมส้วมโลก

19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day)

วันส้วมโลก World Toilet Day เป็นวันที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ ซึ่งคือวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของสุขาภิบาล มีผู้คนทั่วโลกถึง 4.5 พันล้านคนที่มีส้วมไม่ได้มาตราฐานวันส้วมโลกได้ถูกตั้งขึ้นโดยองค์การส้วมโลก เมื่อปี พ.ศ. 2544  12 ปีต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุวันส้วมโลกอยู่ในวันของสหประชาชาติ

องค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ ได้เป็นผู้ดูแลหลักของวันส้วมโลก องค์การน้ำแห่งสหประชาชาติยังเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์วันส้วมโลกและยังจัดหัวข้อพิเศษในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2562 หัวข้อในปีนี้คือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในวันส้วมโลกจะมีการให้ความรู้และกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมและการวางแผนถูกจัดวางงโดย องค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ, องค์การนอกภาครัฐ และอาสาสมัคร

การเข้าห้องส้วมที่ปลอดภัย ล้วนมีผลต่อสุขภาพ, ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสตรี ระบบสุขาภิบาลที่ไร้มาตรฐานจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โดยส่วนมากจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น โรคอหิวาตกโรค, ท้องร่วง, ไทรฟอร์ย, โรคบิด และโรคพยาธิใบไม้ในเลือด ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงกว่า 892 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคนี้

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.com
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter Youtube
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

อ่านต่อบทความอื่น ๆ

Hello, World

Everything you want to know