เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย THOHUN – ไฟเซอร์ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้ามาตรการเชิงรุกทุกมิติ เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังรัฐบาลเปิดประเทศเพื่อพยุงเศรษฐกิจ

 

 THOHUN – ไฟเซอร์ประเทศไทย รวมพลังเติมช่องว่างของภาครัฐ

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐกิจเป็นวงกว้างทั่วโลก ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จสูงในการควบคุม และรับมือกับโรค COVID-19 ในระลอกที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 ล้านราย ภายใน 1-2 วัน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เมียนมา เป็นประเทศที่ต้องจับตา เพราะเดือนที่ผ่านมาอยู่โซนสีเหลือง (1,000-10,000 ราย) แต่หลังจากนั้นไม่นานมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 หมื่นราย จนเปลี่ยนเป็นโซนสีแดง
 THOHUN - ไฟเซอร์ประเทศไทย รวมพลังเติมช่องว่างของภาครัฐ

สำหรับมาตรการการช่วยเหลือในประเทศไทย ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ระยะแรก มูลนิธิ ไฟเซอร์ ประเทศไทยได้บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และหน้ากาก N95 หน้ากาก N95 และ Face shield ราว 5,000 ชุด พร้อมผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ผ่านโครงการของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับแพทยสมาคมฯ โดยการมอบเงินสนับสนุน การจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและหน้ากาก N95 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยง และได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาสื่อการสอนเพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลท้องถิ่น ให้สามารถรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 THOHUN - ไฟเซอร์ประเทศไทย รวมพลังเติมช่องว่างของภาครัฐ

ทางด้าน ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โควิด-19 คือปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับวิถีชีวิต และสุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ รวมถึงเศรษฐกิจในระดับโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้ ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับ โรคโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมสำหรับการระบาด ระลอกสอง ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไฟเซอร์ ได้ใช้วิทยาศาสตร์ และทรัพยากรความรู้ ที่มีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ไฟเซอร์จึงทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ ทั้งการร่วมพัฒนาวัคซีนต้านโรค  โควิด-19 และการมอบความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ทำได้อย่างเต็มความสามารถ โดยมั่นใจอย่างยิ่งว่าวิทยาศาสตร์ จะสามารถเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้ได้แน่นอน (‘Science Will Win’)

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

 

อ่านต่อเรื่องที่น่าสนใจ 

Hello, World

Everything you want to know