ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด และสามารถพังสิ่งกีดขวางได้เสมอ หรือแม้แต่จะเปลี่ยนการปลูกพืช ต่อให้พื้นที่หนึ่งเลิกปลูกพืชที่ช้างกิน ช้างก็เดินไปกินในพื้นที่อื่นอยู่ดี เพราะช้างเป็นสัตว์ที่เดินได้ไกล ผลสำรวจประชากร ช้างป่าในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-10

ผลสำรวจประชากร ช้างป่าในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 7-10

ผลสำรวจประชากร ช้างป่าในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-10
สถานการณ์ช้างป่าประเทศไทย…
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า​ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า​ กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ ระบุ​ ประชากรและการกระจายของช้างป่าในประเทศไทย​ ปัจจุบันช้างป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ​ 3,168-3,440 ตัว ในพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จำนวน 69 แห่ง โดยกลุ่มป่าที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ประชากรช้างป่าได้แก่
(1) กลุ่มป่าตะวันออก
(2) กลุ่มป่าแก่งกระจาน
(3) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
(4) กลุ่มป่าตะวันตก
(5) กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
ผลสำรวจประชากร ช้างป่าในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-10

สำหรับสถานการณ์และปัญหาการอนุรักษ์และจัดการช้างป่า พบว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ส่งกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้ช้างป่าถูกจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนที่และต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการหากิน ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและโอกาสการย้ายถิ่นแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับช้างป่าฝูงอื่น รวมไปถึงประชากรช้างป่าในภาพรวมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยในการดำรงชีวิตของช้างป่าลดลงและไม่เพียงพอ ช้างป่ายังคงออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปหากินพืชผลทางเกษตรของชุมชน อาทิ กลุ่มป่าตะวันออก จึงนำพาในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ผลกระทบจากกรณีช้างป่าออกนอกพื้นที่ สร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน และหลายครั้งเกิด การบาดเจ็บ เสียชีวิต ทั้งคนและช้างป่า รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์อย่างน้อย 41 แห่ง

ผลสำรวจประชากร ช้างป่าในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-10

ปัจจุบันพบช้างป่าจำนวนมากได้หากินกระจายอยู่นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้าไปในพื้นที่การเกษตรมากกว่า 100 ตัว โดยในระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่าช้างป่า มีจำนวนและแนวโน้มการกระจายเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี

การจัดการช้างป่าจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การอนุรักษ์ การจัดการ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้เรื่องลักษณะโครงสร้างและพฤติกรรมของช้างป่า การจัดการแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย การป้องกันให้ถิ่นอาศัยและช้างป่าได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภัย มีการจัดการช้างป่าแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลสำรวจประชากร ช้างป่าในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-10

ปัจจุบันแม้ว่าการแก้ไขปัญหาช้างป่าในแต่ละพื้นที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสำเร็จ และไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หน่วยงานภาครัฐและอีกหลายภาคส่วนก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพื่อตั้งรับกับปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งคน และช้างก็ถือเป็นชีวิตที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมและการยอมรับด้วยหลักของเหตุและผล สาระสำคัญต่างๆ ถือเป็นจุดแข็งของจัดการสถานการณ์ระหว่างคนกับช้างป่าให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.com
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

อ่านต่อบทความอื่น ๆ

Hello, World

Everything you want to know