วันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี National Bison Day วันไบซันแห่งชาติ กำหนดโดยสภาสูงอเมริกา ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ American Bison เป็นสัตว์ในวงศ์วัว และควาย ที่มีขนาดใหญ่ อาศัยตามทุ่งหญ้า

National Bison Day วันไบซันแห่งชาติ

National Bison Day วันไบซันแห่งชาติ

 

American Bison เป็นสัตว์ในวงศ์วัว และควาย ที่มีขนาดใหญ่ อาศัยตามทุ่งหญ้า ในพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือ ตัวโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร มีความยาวประมาณ 2-3.5 เมตร และสามารถมีน้ำหนักได้ถึง 1 ตัน กินพืชเป็นอาหาร ในอดีตเคยมีควายไบซันอเมริกันอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์จนมีกฎหมายห้ามล่าออกมา ทำให้จำนวนควายไบซันอเมริกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้าย มันพร้อมโจมตีทุกอย่างที่มารบกวนพื้นที่ส่วนตัวของพวกมัน

เหตุผลที่ได้รับมติท่วมท้น เนื่องจากทุกฝ่ายยอมรับว่า ควายไบซัน เป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ และจิตวิญญาณของชาวอเมริกันพื้นเมือง หรือพวกอินเดียนแดงอย่างมาก พวกเขาส่วนมาก กำลังพยายามแสวงหาวิธีที่จะทำให้วัวไบซันกลับไปยังดินแดนถิ่นที่อยู่ของพวกเขาเหมือนยุคตะวันตก  นอกจากนี้ คนอเมริกันส่วนใหญ่ได้ยอมรับแล้วว่า ไบซัน มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และเป็นสัญญลักษณ์ของดินแดนตะวันตกของอเมริกา

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

ควายไบซัน เป็นควายพื้นเมือง อาศัยอยู่ตามทุ่งราบใหญ่ในอเมริกามาแต่ดึกดำบรรพ์ เป็นสัตว์ที่เป็นที่พึ่งสูงสุดของคนพื้นเมืองที่นี่  เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องนุ่งหุ่ม และกระโจมมที่อยู่อาศัยของพวกชนพื้นเมืองอเมริกันมาอย่างยาวนาน โดยคาดกันว่า สมัยก่อน มีควายไบซันอยู่ในประเทศอเมริกาประมาณ 20-30 ล้านตัว คนเก่าคนแก่เล่าว่า เวลาเจอฝูงใหญ่ๆ เดินผ่าน บางทีต้องรอ 3 วัน 3 คืน กว่าพวกมันจะผ่านไปได้หมด

 

มีบางกลุ่มพยายามอนุรักษ์ ฟื้นฟูจำนวนไบซัน โดยองค์กรหลักก็คือ  American Bison Society และ New York Zoological Society ซึ่งได้พยายามนำไบซันให้คืนสู่พื้นที่แถบ Wind Cave National Park ซึ่งเป็นถิ่นเก่าของอินเดียนแดง และไบซันที่มีชื่อแห่งหนึ่ง  งานนี้ทำกันมาเกือบ 100 ปีแล้ว ปัจจุบัน ประมาณว่ามีไบซันอยู่ทั่วอเมริกาประมาณ 500,000 ตัว (ห้าแสนตัว) โดยเป็นไบซันเลี้ยงโดยคอกปศุสัตว์ทั่วไปประมาณ 4,000 แห่ง แต่มันไม่ใช่ไบซันสายเลือดบริสุทธิ์แล้ว มีการผสมข้ามพันธุ์กับพวกวัวท้องถิ่น และเลี้ยงดูในไร่ปศุสัตว์

คาดว่าจะมีการเฉลิมฉลอง “วันไบซันแห่งชาติ” กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวอเมริกันพื้นเมือง หรือพวกอินเดียนแดงในพื้นที่สงวน และองค์กรรักไบซัน เอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไบซัน ทั่วประเทศ

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

 

อ่านต่อเรื่องที่น่าสนใจ 

Hello, World

Everything you want to know