ย้อนกลับไปในอดีตในวันที่ 14 กันยายน 2485 ในเวลา 08.00 น. ชาวไทยต่างยืนตรงเคารพธงชาติกันทั้งประเทศเป็นครั้งแรก มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมเหล่าผู้คนถึงยืนตรงกันทั้งหมด มาอ่านเรื่องราวของ คนไทยยืนเคารพธงชาติครั้งแรก กันดีกว่า

คนไทยยืนเคารพธงชาติครั้งแรก

กฎหมายฉบับแรกที่กำหนดถึงระเบียบในการชักธงและการประดับธงชาติ เกิดขึ้นวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งตรงกับรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา โดยเป็นการออกกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ระเบียบการชักธงชาติ ได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ว่าการยืนเคารพธงชาติก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ผู้คนต่างก็ยังคงทำกิจวัตรของตนต่อไป

จนวันที่ 13 กันยายน 2485 รายการวิทยุของนายมั่น-นายคง ซึ่งเป็นรายการวิทยุในรูปแบบของการสนทนากับผู้ฟังทางบ้านในประเด็นต่าง ๆ ได้ออกอากาศ พูดเชิญชวนและนัดหมายกับประชาชนให้ยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันว่า

คนไทยยืนเคารพธงชาติครั้งแรก

“เวลา 8.00 น. นับตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เปนต้นไปผู้ที่มีเครื่องรับวิทยุ ก็ขอได้โปรดเปิดไห้ดังๆ ด้วย เพื่อเพื่อนบ้านไกล้เรือนเคียง และคนสัญจรไปมาจะได้ยินทั่วๆ กัน…

สิ่งแรกฉันหยากขอไห้ยุวชนช่วยฉันไห้พร้อมเพรียง เมื่อเวลาประกาสไห้เคารพทงชาติไห้ทำทุกคนเปนการเคารพชาติที่มีคุนแก่เรา และไห้บอกคนไนบ้านทุกคนทำการเคารพด้วยบอกว่าทงชาติยังหยู่ชักขึ้นแล้ว เอกราชของไทยยังบุญมั่นขวันยืนดี เราต้องพร้อมไจกันทำการเคารพทั่วทั้งชาติ และไนเวลาเดียวกันแหละ

ฉันเชื่อมั่นว่าการเคารพทงชาติคราวหน้านี้จะสำเหร็ดได้ด้วยความรักชาติของยุวชนเปนสำคัน ทำตามนี้เรียกว่ายุวชนสร้างชาติ ”

วันต่อมาหรือวันที่ 14 กันยายน 2485 เวลา 08.00 น. เมื่อดนตรีเพลงชาติบรรเลงขึ้น ชาวไทยทั้งประเทศต่างก็ออกมายืนเคารพธงชาติกันอย่างทั่วหน้า

ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube | Instagram

 

Hello, World

Everything you want to know