การกีฬาแห่งประเทศไทย ยื่นเรื่องขอใช้สนาม วอลเลย์บอล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นจุดรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม. 0032.007.1/7782 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมเนเชียม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ยินดีอนุญาตให้ใช้โรงยิมเนเซียม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับ และให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประกอบด้วย เตียง ที่สามารถรองรับได้ จำนวน 120​ เตียง แบ่งเป็น ชาย 60 เตียง และหญิง 60 เตียง (แบบไม่เปิดแอร์) และหากมีจำนวนผู้​ป่วย​เพิ่มมากขึ้นจะ​ต้องขอใช้โรงยิม​ 2,000 ที่นั่ง เพิ่มเติม

“ในสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคน และทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อกำจัด และเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด” ผู้ว่าการ กล่าวปิดท้าย

 

 


อัปเดตทุกเรื่องกีฬาฮิตคลิก tid-sport
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

 

 

Hello, World

Everything you want to know