หลังจากที่วานนี้ ทาง กทม. ได้ออกประกาศให้ประชานคนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษถูกจับปรับเป็นเงิน 2 หมื่นบาทนั้น

สวมหน้ากากอนามัยขับรถ

ล่าสุดทาง กทม. ได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่า การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดนั้น จะต้องสวมทุกกรณีไม่เว้นแม้กระทั่งกำลังขับรถ ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างขับรถนี้ จะต้องกระทำทันที หากมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ในรถด้วยไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากากได้

นอกจากนี้ ทางกทม. ยังได้เผยถึงกรณีของผู้ประกาศข่าว หรือจัดรายการในสตูดิโอด้วยว่า ต้องมีการสวมหน้ากากอนมัยตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

เนื่องจากสตูดิโอถือว่าเป็นสถานที่นอกเคหะสถาน และสถานที่พำนักตามประกาศดังกล่าว อีกทั้งเป็นสถานที่มีผู้ปฏิบัติงานรวมกันมากกว่า 1 คน มีลักษณะเป็นห้องปิด ซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้งานต่อเนื่อง การทำงานของผู้ประกาศขณะอ่านข่าวหรือจัดรายการจึงอยูในเกณฑ์ที่ต้องสวมหน้ากากตามที่กำหนดในประกาศ

อีกทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นบุคคลสาธารณะที่จะมีภาพปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปจึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อแบบอย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงและต้องการร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในขณะนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ 

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know