จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีการแถลงถึงมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ด้วยการยกระดับปิดบางพื้นที่เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะแคมป์คนงาน ก่อนที่เวลา 01.00 น. ของคืนวันที่ 26 มิ.ย.64 ราชกิจจานุเบกษา ได้แพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันมีสาระสำคัญคือ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ร้านอาหารห้ามนั่งกินในร้าน ซื้อกลับบ้าน พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรอง อย่างน้อย 30 วัน ใน 10 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา  (อ่านข่าว : ศบค. ประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ และอีก 9 จังหวัด มีผล 28 มิ.ย.) จนเกิดการตีความของประชาชนว่า ขณะนี้ ศบค. ได้มีการล็อกดาวน์พื้นที่ กทม. แล้ว ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้ออกแถลงยืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์ แต่เป็นการปิดเฉพาะจุดเท่านั้น

ในเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี ได้ออกมาชี้แจงถึงประกาศดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ว่า ประกาศดังกล่าวยังยืนยันว่า ไม่ใช่การประกาศล็อกดาวน์  แต่เป็นข้อกำหนดที่เข้มข้น ขึ้นในการยกระดับมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีผลในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงสูง ส่วนพื้นที่อื่นๆ  และประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางและดำเนินกิจกรรมประจำวันตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้

อนุชา บูรพชัยศรี
อนุชา บูรพชัยศรี

ซึ่งถ้าหากเป็นการล็อกดาวน์จะต้องปิดกิจการทุกอย่าง แต่ประกาศดังกล่าว เป็นการเพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้น ลดการเคลื่อนที่ ในจุดที่เสี่ยงตามคำแนะนำของทีมที่ปรึกษาทางด้านสาธารณสุข และเป็นลดการเคลื่อนที่ แต่กิจกรรมหลายส่วนยังดำเนินไปปกติเช่น ห้างสรรพสินค้าฯ  ศูนย์การค้าและโรงแรม ยังเปิดได้ ขณะที่ร้านอาหาร สามารถสั่งกลับบ้านได้ปกติ

สำหรับมาตรการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ให้มีการปฏิบัติเริ่ม 28 มิถุนายน อย่างน้อย 30 วัน มีดังนี้

  1.  ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 30 วัน
  2. ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้าน
  3. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้ถึง เวลา 21.00 น. งดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ งดนั่งรับประทานในศูนย์อาหาร
  4. งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
  5. ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา รวมถึงกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ที่มา : ข่าวช่อง 8
ที่มา : ข่าวช่อง 8

ข้อมูลข่าวจาก รัฐบาลไทย

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

 

Hello, World

Everything you want to know