แม้ว่าก่อนหน้านี้ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อได้มีการปรับเวลาเปิด-ปิดการให้บริการตามมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กลับมารับหนักอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การระบาดก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงหนำซ้ำตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ได่ประกาศเลื่อนการเปิด-ปิดห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้ออีกครั้ง

โดยศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ให้เปลี่ยเวลาเปิด-ปิด เป็นเวลา 11.00-20.00 น. ยกเว้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท และร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้าจะให้บริการถึง 21.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อและคอนวิเนียนสโตร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00-22.00 น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-2 พ.ค. 64

18 จังหวัดพื้นที่สีแดง
18 จังหวัดพื้นที่สีแดง ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะใช้เฉพาะจังหวัดสีแดง 18  จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น เท่านั้น

ปิดห้าง

ด้านนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยว่า มาตรการนี้เป็นการตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดที่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้นั่นเอง ขณะเดียวกันยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศฉบับเต็มจากทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ข้อมูลข่าวจาก inn และ ไทยรัฐ 

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know