เปิดให้บริการแล้ว…สะพานข้ามแยก ถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร หลังจากมีกำหนดปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 25 พ.ย.2563 แต่สามารถเปิดการจราจรได้ก่อนกำหนด

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรงานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ –ถนนพัฒนาการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางแยกพัฒนาการ ทางแยกอ่อนนุช และทางแยกอุดมสุข ระบายรถยนต์ตามแนวตะวันออก-ตะวันตกให้ข้ามทางแยกโดยการใช้สะพานข้ามทางแยกไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นการเสริมโครงข่ายการจราจรบนถนนศรีนครินทร์

สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการ เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหานั้น สะพานดังกล่าวมีความยาว 527.50 ม. แบ่งเป็น 15 ช่วง ช่วงกลางมีความยาว 45.00 ม. และอีก 14 ช่วงมีความยาว 25 ม. อยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง ดูแลรักษาโดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ภายหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ในปี 2559-2563 ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเป็นระยะว่าพื้นสะพานช่วงกลางและผิวจราจรบนสะพานได้รับความเสียหายเป็นหลุมกว้าง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงาน และภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการ สามารถเปิดการจราจรได้ก่อนกำหนดซึ่งต้องขอชื่นชมสำนักการโยธาที่บริหารจัดการโครงการแล้วเสร็จเร็วกว่าสัญญา โครงการนี้จะทำให้การสัญจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณใกล้เคียง มีความคล่องตัว สะดวกปลอดภัย เนื่องจากได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบโครงสร้าง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เป็นการยกระดับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามเรื่องฮิตติดโซเชียลอื่นๆได้ที่ > https://tidhoo.co/category/tid-social

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know