หลังจาก ศบค. ได้มีมาตรการยกระดับการระบาดของไวรัสโควิด-19  ระลอกสาม ด้วยการประกาศให้ 18  จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงในการควบคุมการระบาด ซึ่งในจังหวัดพื้นที่สีแดงนี้ ได้มีมาตรการเข้มคือ

ปิดเซเว่น

  1.  ปิดสถานบันเทิง ผับ,บาร์,อาบ อบนวด ทุกจังหวัด
  2. ร้านอาหาร นั่งรับประทานในร้านได้ งดจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพื้นที่สีแดงเปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. สีส้มเปิดไม่เกิน 23.00 น.
  3. งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน กรณีที่จำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
  4. งดกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
  5. งดการเรียนการสอนในห้องเรียน
  6. ปิดสวนสนุกและงดเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า
  7. ขอความร่วมมือภาคเอกชน Work from Home ให้มากที่สุด
  8. เข้มมาตรการองค์กร DMHTT คือ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะ/ หมอชนะ แยกกันรับประทานอาหาร
  9. ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดขอความร่วมมือ Work from Home สังเกตอาการ 14 วัน
  10. มาตรการอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ด้วยมาตรการในการควบคุมการระบาดนี้เองทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร “เซเว่น อีเลฟเว่น” และ “เซเว่น ดีลิเวอรี่” พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยจะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00 – 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อเคียงข้างทุกคนในสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

พร้อมกันนี้ให้คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้าน นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้กำชับไปยังร้านสาขาทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 18 จังหวัดโดยทันที ให้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

สำหรับ 18  จังหวัดพื้นที่สีแดงที่ เซเว่น อีเลฟเว่น จะทำการเปิด-ปิดตามเวลาดังกล่าวมีดังนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น

 

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know