เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อย เมื่อปรากฏมีป้ายผ้าปริศนาขนาดใหญ่ ที่ระบุข้อความให้มีการ ยกเลิก ม.112 ในรัฐธรรมนูญ ถูกนำไปแขวนไว้กลางห้างดังอย่างสยามพารากอน เมื่อราวเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ วันที่ 17 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถูกระบุต่อมาว่า เป็นฝีมือของกลุ่ม นร.กลุ่มหนึ่ง ที่มีชื่อว่ากลุ่ม Demhope ได้เป็นผู้นำป้ายผ้าไปแขวนไว้ดังกล่าว

ส่วนป้ายผ้าที่ปรากฏถูกนำไปตติดที่บริเวณบันไดเลื่อน ชั้น 4 และ 3 ของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ใกล้ร้านหนังสือชื่อดัง kinokuniya  มีข้อความระบุว่า “ยกเลิก ม.112 – ห้างสินค้าราคาแพง – แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน”  อย่างไรก็ดีหลังจากที่ติดได้อยู่ไม่ถึง 1 ช.ม. จนท.ของห้างสรรพสินค้า ได้เก็บป้ายผ้าดังกล่าวออกไปแล้วหลังจากพบเห็น

สำหรับในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงการชุมนุมของกลุ่มราษฎร พบแนวร่วมราษฎรถูกดำเนินคดีด้วยฐายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กว่า 20 คดี

ขณะที่ กฎหมายมาตรา 112 เป็นหนึ่งในข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา มีเนื้อหาที่สำคัญคือ มาตรา 112 – ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

จะว่าไปกฎหมายข้อนี้ มีเนื้อหาเหมือนกับความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา กล่าวคือ การจะหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาก็ใช้นิยามเดียวกัน คือ “การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามอันน่าจะทำให้ผู้อื่นเสียหาย” แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันเพียงสามประการ คือ
1. หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มีโทษหนักกว่าหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา
2. หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ไม่อาจนำเหตุให้กระทำการได้ตามมาตรา 329 และมาตรา 330มาอ้างได้ และ
3. ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เป็นความผิดเกี่ยวด้วยความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
บุคคลที่มาตรา 112 ประสงค์จะคุ้มครอง คือ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในขณะที่ความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาตามมาตรา 326 นั้น เป็นความผิดเกี่ยวด้วยเสรีภาพและชื่อเสียง ซึ่งมุ่งคุ้มครองบุคคลธรรมดา
กล่าวโดยสรุปปัจจุบันนี้ไม่มีข้อหาทางอาญา ฐาน “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” มีแต่ข้อหา “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในบทบัญญัติของลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
แต่การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั้น จะต้องเป็นการกระทำต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้น ไม่รวมถึงเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรา 112 มุ่งคุ้มครองบุคคลผู้เป็นประมุขแห่งรัฐ และผู้เป็นอุปกรณ์ในสถาบันดังกล่าว

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know