ก่อนหน้านี้คงทราบกันดีแล้วว่า รัฐบาลได้มีมาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างลูกจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ผู้ประกันตนพอมีเงินเหลือกินเหลือใช้อยู่บ้างจากมาตรการนี้ แต่พอสิ้นสุดเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา มาตรการนี้ก็ถูกพับเก็บยุติการดำเนินการเพราะสิ้นสุดเวลา

ด้วยเหตุนี้ทำให้กระทรวงแรงงานเตรียมนำเรื่องนี้เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันนี้ (8 ธ.ค.) เพื่อให้พิจารณายืดอายุลดส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไปอีก 3 เดือน เนื่องจากเห็นว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ประกันตน และนายจ้างในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  ที่ยังไม่คลี่คลายได้

โดยนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า แม้เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่มาก อีกทั้งนายจ้างหลายส่วนยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ

ดังนั้นจึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องยื่นมือเข้าช่วย ซึ่งการลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ของนายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลสามารถช่วยนายจ้างได้ เพราะถ้าหากนายจ้างอยู่ไม่ได้ก็จะไม่สามารถจ้างงานได้เช่นกัน ซึ่งหากมาตรการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็จะทำให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

แม้เรื่องนี้จะเป็นเพียงข้อเสนอ และกำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ติดหู ก็หวังลึกๆ อยากให้มาตรการนี้ได้รับการอนุมัติ เพราะที่ผ่านมามีประโยชน์กับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นอย่างมาก เอาเป็นว่าช่วงบ่ายวันนี้มาลุ้นไปพร้อม ๆ กันว่า มาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะมีผลเป็นอย่างไร !!

สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ให้ลดหย่อนเงินการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีระบาดของโรคไวรัสโรนา 2019 นั้นมีดังนี้

1. การจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 ให้เหลือร้อยละ 2 ของค่าจ้าง ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน
2. ผู้ประกันตนมาตามมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432

ซึ่งประโยชน์มาตรการนี้ก็คือการลดภาระให้ผู้ประกันต้น และนายจ้าง เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know