ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นพระและเณรปรากฏอยู่ในกลุ่มมวลชนด้วย ซึ่งนั่นก็เพราะพระ-เณรก็เป็นหนึ่งในประชาชนของประเทศ ที่ต้องการอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ถึงขนาดที่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีศัพท์เรียกขายพระและเณรขึ้นมาเฉพาะด้วย

ซึ่งการปรากฏตัวของพระและเณรในการชุมนุม เข้าใจว่าเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ก็มีบางส่วนไม่สบายใจและมองว่าไม่เหมาะสม ยิ่งการเรียกร้องสิทธิของพระที่ออกมาชูป้ายเพื่อเรียกร้องขอทวงคืนคิ้วด้วยแล้ว ยิ่งไม่ควรเป็นการใหญ่ เพราะมองว่าพระเป็นผู้ทรงศีลควรละกิเลสทางโลกทั้งปวงแล้ว ไม่ควรห่วงภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นนี้

และจากเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้มหาเถรสมาคม ได้หารือกันก่อนจะมีมติห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทางพระธรรมวินัยทันที

ซึ่งสาเหตุของการออกข้อห้ามในครั้งนี้ ทางมหาเถรสมาคมเผยว่า เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และอาจทำให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเสียหายได้ อีกทั้งเป็นการป้องกันพระปลอมเข้าร่วมชุมนุมจนเกิดความเสียหาย จึงมีมติดังกล่าวออกมา

มาถึงบรรทัดนี้ แฟนๆ ติดหู คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับมตินี้ แต่แอดขอปล่อยผ่านดีกว่า ขอให้เรื่องขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนก็แล้วกัน

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know