‘สวนดุสิตโพล’ ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อาหารการกินของคนไทย ปี 2020” ในกลุ่มตัวอย่าง 1,144 คน ระหว่างวันท่ี 1-3 ธ.ค. 2563 พบว่า เมนูยอดฮิตครองแชมป์ติดปากมากที่สุดในปีนี้ ได้แก่ (1) “ข้าวกะเพรา” 57% (2) “ก๋วยเตี๋ยว” 51% (3) “ส้มตำ” 42% (4) น้ำพริก/ผัก 39% และ (5) ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 38%

โดย อ.จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ชอบกินผัดกะเพรา “เพราะเป็นเมนูท่ีอร่อย สะดวกและทำง่าย มีวัตถุดิบเพียงไม่ก่ีอย่าง จึงทำให้ราคาไม่สูง”

ทั้งนี้ นอกจากผลสำรวจความนิยมอาหารประจำปีแล้ว โพลดังกล่าวยังได้สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการกินแต่ละวันด้วย ซึ่งผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึง 77% มีงบกินอาหารในแต่ละวัน ไม่เกิน 300 บาท ขณะที่กลุ่มมีเงินกินอาหารวันละมากกว่า 500-1,000 บาท มีไม่ถึง 1%

ทั้งนี้ รายงานระบุว่า เงินจำนวน 300 บาท นับเป็นก้อนเงินค่าแรงขั้นต่ำของคนไทย ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาและผลกระทบจากโควิด19 ทำให้หลายคนมีเงินสำหรับกินอาหารประจำวันน้อยลง โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์ Picodi ได้ทำการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้ออาหารเพื่อดำรงชีพ น่าสนใจว่าคนไทยต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ คิดเป็นมากกว่า 50% ของเงินเดือนเลยทีเดียว

ขณะที่ผลสำรวจจากกรุงเทพโพลล์ เรื่อง “สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563” พบว่า มากกว่าครึ่ง 61% เรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงอันดับแรกคือปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากราคาสินค้าราคาแพงขึ้นนั่นเอง

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know