เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กรมการแพทย์ทหาร กองทัพอากาศ” ได้เผยแพร่ข่าวสารที่อาจเป็นแรงบันดาลให้ใครหลาย ๆ คน นั่นก็คือ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยคนแรก ที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงามนั้น หลังจากที่ศึกษา ถึงชั้นปีที่ 2 เทอม1 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประเทศไทย ได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ณ โรงเรียนพยาบาลทหารสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy) นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงามนั้นสามารถพูดได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี

โดยเฉพาะในส่วนของภาษาเกาหลีนั้น หลังจากอยู่เกาหลีได้เพียงแค่ 3ปี สามารถสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ได้ระดับสูงสุด (ระดับ6) อย่างรวดเร็ว หลังจากที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลีแล้ว นักเรียนพยาบาลทหารภัทรพร โชคสมงามจะเดินทางกลับไปยังประเทศไทย และติดยศเรืออากาศตรี เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร และจะทำงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพล และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศต่อไป

ขณะที่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ได้กล่าวความในใจก่อนจบการศึกษาว่า

“ด้วยความที่เป็นตัวแทนคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี ทำให้ที่ผ่านมามีช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็ได้รับแรงสนับสนุน และกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา นายทหาร คณะอาจารย์ พี่น้องพยาบาลทหารและเพื่อนพยาบาลทหาร รุ่นที่ 61 ทุกคน ทำให้มีแรงกายแรงใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าต้องกลับไปทำหน้าที่ที่ประเทศไทยแล้ว แต่ขอสัญญาว่าจะจดจำความทรงจำดีๆที่งดงามเหล่านี้ไว้ และจะขอเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ”

นอกจากนี้เพจของกรมการแพทย์ทหาร กองทัพอากาศ ได้ภาพพิธีประดับเครื่องหมายเกียรติยศ เนื่องในวันจบการศึกษา โดยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ยังได้รับเกียรติจากท่านประธานาธิบดี มุน แจ-อิน เป็นผู้ติดเครื่องหมายให้พร้อมกับลงรูปในไอจีส่วนตัวของท่านประธานาธิบดีอีกด้วย

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know