การระบาดของไวรัสโควิด-19  นับว่าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในวันนี้ ทางศบค. ได้เผยตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่มีจำนวน 2,041 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 71,025 ราย อีกทั้งยังมีเสียชีวิตใหม่ 31 ราย รวมเสียชีวิต 276 คนนั้น ส่งผลทำให้หน่วยงานต่างๆ  พากันหามาตรการควบคุมการระบาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง กรมขนส่งทางบก ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ให้ไวรัสโควิด 19  ระบาดเพิ่มมากขึ้น

ขนส่ง

ซึ่งล่าสุดทาง กรมขนส่งทางบก ได้เชิญชวนให้ประชาชนชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงจากโควิด-19  โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่าน PR.DLT.News ที่ได้ระบุข้อความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยประชาชน จึงได้พัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งปัจจุบันรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทุกอายุการใช้งาน และสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ

โดยกรณีเป็นรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปีต้องนำรถเข้าตรวจและมีผล “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนดำเนินการชำระภาษีรถผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

สามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

ส่วนการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีช่องทางอื่นๆ ที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินั้น กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด

ทั้งที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet mPAY ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

ข้อมูลข่าวจาก PR.DLT.News

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know