เพิ่งมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดให้มีผลไปเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมาแท้ มาวันนี้ปตท. และบางจาก ก็ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้ง แต่คราวนี้ขึ้นราคาเฉพาะน้ำมันดีเซลเท่านั้น 40 สตางค์ต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาของวันที่ 10 พ.ย. เป็นต้นไป ส่วนราคาน้ำมันเบนซินและโซฮอล์ยังคงเดิม

สำหรับการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลใหม่นี้ จะส่งผลทำให้ราคาขายปลีกมีดังนี้

ราคาน้ำมัน

ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 19.29 บาทต่อลิตร ,
ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 22.29 บาทต่อลิตร,
B20 อยู่ที่ลิตรละ 19.04 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 21.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 21.08 บาท
E20 อยู่ที่ลิตรละ 19.84 บาท
E85 อยู่ที่ลิตรละ 17.69 บาท
และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 26.74 บาท

สำหรับราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่อย่างใด

ราคาน้ำมัน

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know