เป็นที่ทราบดีว่าในวันนี้ ได้มีการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นำโดยกลุ่มนักเรียนเลว และมวลชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตยภายใต้ชื่อ Mob Fest ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา

ก่อนที่เวลาประมาณ 18.00 น. จะมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างการ์ดของผู้ชุมนุมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป 1  นาย ซึ่งสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดที่ทางการ์ดคิดว่าเจ้าหน้าที่จะขอคืนพื้นที่ แต่ระหว่างที่ทำความเข้าใจกันแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้กล่าวขอโทษที่ทำให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้น จากนั้นการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบ

กระทั่งเวลาประมาราว 18.20 น.  กลุ่มนักเรียนเลว นำผ้าขาวขนาด 30×30 เมตร ที่เต็มไปด้วยข้อความจากประชาชน ขึ้นไปคลุมบริเวณฐานแท่นพานรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า ผ้าผืนนี้แสดงเจตจำนงของประชาชน เพื่อประกาศจุดยืนว่า รัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาชน มาจากประชาชนเท่านั้น

ทั้งนี้หลังจากการคลุมผืนผ้าแล้วเสร็จ ในอีกมุมหนึ่ง มวลชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตยภายใต้ชื่อ Mob Fest ก็ได้ประกาศแถลงข้อเรียกร้องของการชุมนุม โดยระบุว่า

ในนามของมวลชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตย ทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎร ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ศรีเสมอหน้ากัน ผู้เป็นเจ้าของผืนดินที่ตนยืนเหยียบ ได้มารวมกันในวันนี้ ณ สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ อนุสาวรีประชาธิปไตย

ถนนเส้นนี้คงเป็นที่หยัดยืนของรอยเท้านับแสน ที่ลําเลียงเอาความมุ่งมาด ปรารถนาดีต่อประเทศชาติ มาเรียกร้องให้ผู้มีอํานาจรับฟัง ไม่ได้หวังก่อการชั่วช้าหรือล้มล้างสิ่งใด

และในวันนี้ ก็เช่นกัน ทุกคนมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ราษฎรบทใหม่ ขอแก้ไขสิ่งอันควรปรับปรุง และเพื่อเรียกร้องสิ่งอันพึงได้รับตามหลักสิทธิเสรีภาพ จงยืนยันใน 3 ข้อเรียกร้องหลัก คือ

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และองคาพยพลาออก
2.รัฐสภาต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนญู ฉบับ ประชาชน
3.ปฏิรูปสถาบันฯ

โดยชัยชนะของราษฎรกําลังมาถึง ประชาธิปไตยที่แท้กําลังผลิใบ จงร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องทุกประการ คราบโสมมของสังคมเราจะถูกชําระล้าง คนบาปที่ไร้สํานึก จะถูกชําระโทษ ความคับแค้นใจที่รอวันสะสางอย่างเป็นธรรมจะถูกพิพากษา ขอยืนยันว่า ทุกปัญหาของประเทศจะต้องได้รับการ แก้ไขตามเสียงเรียกร้องของราษฎรผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

Hello, World

Everything you want to know