รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมเพื่อหารือในเรื่องการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีข้อสรุปว่า

 

 

การเปิดเทอมหนึ่งของปีการศึกษา 2564  ให้เลื่อนจากเดิมคือวันที่ 17 พ.ค. ไปเป็นวันที่ 1  มิ.ย. หลังจากพบว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19  ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงในเร็ววันนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคในสถานศึกษา จึงได้มีประกาศให้เลื่อนวันเปิดเทอมดังกล่าว แต่กระนั้นโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 17-30 พ.ค. นี้ ให้ทางให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน และชี้แจงให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงเหตุผลของการเลื่อนการเปิดเทอมดังกล่าว

ข้อมูลข่าวจาก ข่าวสด 

 

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know