นับว่าเป็นข่าวดียิ่งที่จะพลักดัน กัญชา และกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการนำร่องให้ประชาชนปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้นแล้วนั้น

กัญชา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564  ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยา หรือ อย. ได้มีการประชุมหารือกันในเรื่อง การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารได้ และอนุญาตให้เมล็ด น้ำมัน และโปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารตามเงื่อนไขที่กำหนด

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารได้ พร้อมกันนี้ ยังให้ใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารได้ เช่น ใช้เมล็ดกัญชงและโปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียล เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

ซึ่งปริมาณที่ให้ไช้ในอาหารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และกัญชา-กัญชง ต้องมาจากแหล่งที่ปลูกถูกต้องตามกฎหมายด้วย หากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสนใจ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาและกัญชงจากเว็บไซต์ http://cannabis.fda.moph.go.th

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบจากนี้ไป อย. จะเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know