การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (8 ธ.ค. 63) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการตุ้นการบริโภคตามที่กระทรวงการคลังเสนอสองมาตรการด้วยกัน อันประกอบด้วย มาตรการคนละครึ่งเฟส 2 ให้กับประชาชนจำนวน 15 ล้านคน และเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อย

โดยโครงการคนละครึ่งเฟส 2  กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียน ในวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน www.คนละครึ่ง.com เริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 ซึ่งจะให้สิทธิ เพิ่มอีก 5 ล้านคน

ขณะที่ ผู้ได้สิทธิเดิมเฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน จะขยายเวลามาตรการจากเดิม 31 ธ.ค. 2563 เป็น 31 มี.ค. 2564 และให้เพิ่มเงินอีกคนละ 500 บาท รวมกับของเดิม 3,000 บาท รวมเป็น 3,500 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบีบนใหม่ 5 ล้านคน ยังเป็นเงื่อนไขเดิม ต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน หลังได้สิทธิ ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนรอบใหม่ได้ หากเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบเก็บตก และผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งทั้งเฟส 1 และ 2 ไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้

ส่วนการเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อย 13.75 ล้านคน จะได้เพิ่มอีกเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2560 ซึ่งมาตรการนี้ก็เพื่อช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ

สำหรับผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งนั้น ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, มีบัตรประจำตัวประชาชน, ไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการ ช้อปดีมีคืน ซึ่งหากผู้สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตามวันละเวลาที่ประกาศไปด้านบนได้

 

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know