สมาชิกติดหูที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสิน หรือมีญาติพี่น้องที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารนี้ เงี่ยหูฟังทางนี้ด่วน เพราะทางธนาคารเขาเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้แล้วในชื่อโครงการ “ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย”

ออมสิน

โดยโครงการนี้จะเป็นการรวมหนี้ของลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการการผ่อนปรนชำระหนี้หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ของธนาคารออมสินกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอ “ปรับปรุงโครงสร้างหนี้” กับออมสิน

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในโครงการนี้

เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท

ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ debt consolidation ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

วิธีการ “ลงทะเบียน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย” ของธนาคารออมสิน

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ตามเงื่อนไขของโครงการ สามารถคลิกเข้าสู่ ระบบลงทะเบียน ผ่อนปรนชำระหนี้หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน ที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNHM/

จากนั้นกรอกข้อมูลสินเชื่อ และข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ตามจริงก่อนเลือกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน หมายเลข 1115 สมาชิกท่านติดหู ท่านไหนสนใจก็อย่าลืม ติดต่อสอบถามดูนะ …

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know