สํานักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลเยอรมนี ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่กลุ่มคณะราษฎร ได้ยื่นจดหมายให้มีตรวจสอบการพำนักอยู่ในประเทศเยอรมัน ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ว่าทรงบริหารราชการแผ่นดินไทยในเยอรมนีนั้นขัดต่อกฎหมายของ เยอรมัน หรือไม่นั้น

โดยทางการเยอรมัน ได้เผยว่า  ไม่พบหลักฐานว่า ในหลวง ทรงกระทำการใดที่ผิดกฎหมายในเยอรมนี ขณะประทับที่นั่น นอกจากนี้ ยังกล่าวแสดงความหวังว่าพระองค์ จะทรงไม่ตัดสินพระทัยทำสิ่งที่ขัดต่อระบบกฎหมายของเยอรมัน กฎหมายระหว่างประเทศ หรือหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลขณะที่ทรงพำนักอยู่ในผืนแผ่นดินเยอรมนี

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

Hello, World

Everything you want to know