ชาวติดหูทราบกันหรือไม่ว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ที่ญี่ปุ่นได้มีประเพณีสำคัญของประเทศเกิดขึ้น นั่นก็คือ พิธี “ริกโกชิ โน เร” (Rikkoshi no rei) หรือการแต่งตั้งองค์รัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ซึ่งพิธีนี้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียว

โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ทรงประกาศแต่งตั้งให้ เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อากิชิโนะโนะมิยะ พระอนุชาที่มีพระชนมพรรษาน้อยกว่าพระองค์ 6 พรรษาขึ้นมาทำหน้าที่นี้ต่อประชาชนญี่ปุ่นและต่างชาติ ด้วยการส่งพระแสงดาบที่มีส่งมอบสืบต่อกันมาจากมกุฎราชกุมารในอดีตให้กับเจ้าชายฟุมิฮิโตะ

ด้าน โยชิฮิเดะ สึกะ นายกรัฐนตรี ได้กล่าวการจัดพิธีนี้ขึ้นว่า “ประชาชนให้ความเคารพ มกุฎราชกุมารและพระชายา หลังจากเห็นว่า พระองค์ท่านทรงแสดงออกซึ่งความเมตตาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการจัดพิธีริกโกชิ โน เร ขึ้น

สำหรับตามกฎมณเฑียรบาลแห่งญี่ปุ่นปี 1947 มีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถขึ้นครองราชย์ได้ แต่ในปี 2004 รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการเพื่อแก้ไขกฎหมายนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีสมเด็จพระจักรพรรดินี แต่ได้ระงับแผนการนี้ไว้ หลังจากที่พระชายาของเจ้าชายฟุมิฮิโตะ ประสูติพระโอรสคือ เจ้าชายฮิซาฮิโตะ

หากเจ้าชายฮิซาฮิโตะ ทรงเจริญพระชันษาและไม่มีพระโอรส ก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตการสืบทอดราชสมบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และอาจจะทำให้รัฐบาลต้องกลับมาสานต่อและแก้ไขกฎหมายกฎมณเฑียรบาลแห่งญี่ปุ่นใหม่ได้

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know