รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 20 เม.ย.64 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาใช้สิทธิ เราชนะ เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ หลังจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ
นอกจากนี้ยังเห็นชอบที่จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

ซึ่งการขยายระยะเวลาโครงการเราชนะนี้ ทางกระทรวงการคลังเสนอเห็นว่า เพื่อแนวทางให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนบางกลุ่มเดือดร้อนและขาดรายได้ โดยจะจ่ายตรงให้กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อย และรองรับการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและผู้ป่วยติดเตียงนั่นเอง

 

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know