นับเป็นข่าวดี ต้อนรับปี 2564 เป็นอย่างมาก เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย จากการเรียกเก็บงวดก่อน คือ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย

ส่งผลทำให้ช่วง 4 เดือนแรกของต้นปี 2564 คนไทยจะจ่ายค่าไฟถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย เหลือเพียงหน่วยละ 3.61 บาทต่อหน่วยเท่านั้น

โดยนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ได้เผยถึงผลการปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 ในครั้งนี้ว่า เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน  แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติ จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

แต่ด้วยการบริหารจัดการ การนำเข้า LNG Spot ที่มีราคาถูกกว่าราคาก๊าซในอ่าวในช่วงที่ผ่านมา และสามารถทดแทนก๊าซในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ราคา Pool Gas มีราคาถูกลง ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีราคาถูกลงกว่าที่ได้เคยประมาณการณ์ไว้ได้ ดังนั้น กกพ. จึงมีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟทีในอัตรา -15.32 สตางค์ ในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2564 ดังกล่าว

ได้ยินได้อ่านข่าวแบบนี้แล้ว ติดหู อยากจะร้องว้าวออกมาให้ดัง ๆ แต่ดูแล้วคงจะน่าเกลียดไปหน่อย แต่ยังไงก็ขอขอบคุณ กกพ. ที่เห็นความลำบากของประชาชน ด้วยการยอมลดค่าไฟในราคาดังกล่าว หากไม่กระทบมาก ติดหู ขอจ่ายค่าไฟในราคานี้ ไปจนถึงสิ้นปีจะได้ไหม …

 

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

Hello, World

Everything you want to know