คงเป็นที่ทราบดีว่าขณะนี้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบมีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ฝุ่นPM2.5 เกินค่ามาตรฐานแล้วในบางช่วงเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากค่าฝุ่นละอองในแต่ละวันไม่เท่ากัน

ฝุ่นPM2.5

โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ออกมาแสดงความห่วงใยประชาชนในเรื่องนี้ว่านั่นก็เพราะอยากให้ประชาชนปลอดภัยจากสถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมนั่นก็คือ กิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่าฝุ่นสูง ควรใส่หน้ากาก N95 และไม่ควรอยู่เป็นเวลานาน สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้

นอกจากนี้ ควรลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นในบ้าน เช่น กวาด, เผาขยะ, จุดธูป ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น โดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการกวาด และขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาป่า เผาไร่นา ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเกิดฝุ่นควันได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้หากช่วงนี้หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะนี่เป็นสัญญาณของการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว

เอาเป็นว่าทางที่ดีที่สุดในการแก้ป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 คงไม่ใช่ทางลาดยางแน่ ๆ ตึ่งโป๊ะ !!  แต่คงมาจากการดูแลตนเองเบื้องต้นตามข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข และติดตั้งแอปพลิเคชั่น Air4Thai (แอร์ ฟอร์ ไทย) ของกรมควบคุมมลพิษไว้ จะได้รู้ว่าในพื้นที่ใดอันตรายจาก ฝุ่นPM2.5 ทั้งสีเหลือง สีส้ม สีแดง เราจะได้เลี่ยงไม่ไปได้ ด้วยความเป็นห่วงนะทุกคน

สำหรับ PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่นๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่นๆ

โดยแหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนักเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

ซึ่งเกณฑ์วัดคุณภาพอากาศเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้

สีฟ้า คืออากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว, สีเขียว คือ ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ, สีเหลือง คือ ปานกลาง สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และระคายเคืองตา ไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนาน

สีส้ม คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตา ไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนาน หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ แล้วมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

และสีแดง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่างหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

 

Hello, World

Everything you want to know