จากกรณีที่ผู้คนจำนวนมาก ได้มีการแชร์ข่าวความขัดแย้งระหว่างชาวนากับผู้ใช้ถนน หลังจากช่วงนี้ชาวนาในชนบทได้นำข้าวเปลือกผลผลิตประจำปีที่เก็บเกี่ยวมาผึ่งแดดให้แห้งไล้ความชื้น บ้างก็เกิดอุบัติเหตุ บ้างก็บอกเป็นความเห็นแก่ตัวมากกว่าความปลอดภัยของส่วนรวม

ซึ่งในเรื่องนี้ทางเพจ Drama-addict ได้มีการส่งต่อวิธีการตากข้าวที่ให้ผลดี ของเกษตรกรรายหนึ่ง แถมไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นด้วย โดยวิธีที่ว่าก็คือ การหาผ้าลานหรือสแลนสีดำมารอง จากนั้นก็นำข้าวมาตาก โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตัวเอง หากกลัวว่าจะเปียกฝนก็ทำตั่งไม้ไผ่ขึ้นมา แล้วเอาพลาสติกคลุมเท่านี้ก็หมดปัยหาการตากข้าว และไม่ต้องไปตากบนถนนแล้ว

เอาเป็นว่าหากชาวนาท่านไหนยังไม่รู้จะตากข้าวแบบไหน ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูได้ ติดหูว่าเข้าท่าไม่หยอก แถมไม่ผิดกฎหมายด้วย  เพราะการนำข้าวเปลือกมาตากบนถนนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยพ.ร.บ.ทางหลวง 2535 มาตรา 39 และมาตรา 72 มีหลักว่า ห้ามนำสิ่งใดมาวางขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ บนทางหลวง ในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ จราจรทางบก 2522 มาตรา 114 มีหลักว่า ห้ามวางสิ่งใด หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่เป็นการกีดขวางทางจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งตามมาตรา 148 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

และพ.ร.บ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 มาตรา 19 มาตรา 57 มีหลักว่า ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนถนน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

Hello, World

Everything you want to know