สินเชื่อรถยนต์ จากการสำรวจของ ธปท. พบว่าความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาส 3/63 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และบัตรเครดิต โดยความต้องการ สินเชื่อรถยนต์ ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/63 และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่

สินเชื่อรถยนต์

สถาบันการเงินบางแห่งมีแนวโน้มเพิ่มความเข้มงวด ‘สินเชื่อรถยนต์’

การสำรวจของ ธปท. ครั้งนี้ได้รับการตอบแบบสอบถามจากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 27 แห่ง ตลอดจนบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-banks) 25 แห่ง ครอบคลุมสินเชื่อ 98.6% ของทั้งระบบ โดย ธปท. ได้สำรวจระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2563

สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4/63 ผลสำรวจพบว่าความต้องการสินเชื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

แต่สถาบันการเงินบางแห่งมีแนวโน้มเพิ่มความเข้มงวด เนื่องจากคาดว่าราคาของหลักประกันจะปรับลดลงตามอุปทานรถยนต์มือสองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้าน ‘สินเชื่อภาคธุรกิจ’ ผลสำรวจพบว่าความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่มาตรฐานการให้สินเชื่อยัง ‘เข้มงวด’ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ส่วนมาตรฐานการให้สินเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาส 3/63 พบว่าเข้มงวดขึ้นเล็กน้อยจากความเสี่ยงของแต่ละภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมีส่วนช่วยบรรเทาความเข้มงวดของการให้สินเชื่อแก่ SMEs ลงบ้าง

สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4 สถาบันการเงินคาดว่าธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs ยังต้องการสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจ SMEs ที่ความต้องการสินเชื่อชะลอลง อย่างไรก็ตาม SMEs โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มขอสินเชื่อเพิ่มจากผลดีของมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเฉพาะกลุ่มของทางแบงก์รัฐ

ขณะที่มาตรฐานการให้สินเชื่อในไตรมาส 4 สถาบันการเงินยังมีแนวโน้มเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่สถาบันการเงินมีแนวโน้มปรับเพิ่ม ‘Margin’ สำหรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงและเพิ่มความเข้มงวดของเงื่อนไขประกอบสัญญาเงินกู้ ขณะที่มาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ SMEs มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะกับลูกค้าใหม่และกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน

สินเชื่อรถยนต์

อัพเดทข่าวธุรกิจเพิ่มเติม


∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know