มีผลตั้งแต่วันนี้ (24 เม.ย. 64) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมขอความร่วมมือ งดออกนอกบ้าน ตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 คุมเข้มมาตรการป้องกัน โควิด-19 ไม่สวมแมสก์ มีโทษปรับ 20,000 บาท

โดยรายละเอียดของคำสั่งดังกล่าว มีดังนี้

ข้อ 1 ปิดสถานที่ อาทิ สนามชนไก่, สนามกัดปลา, สนามซ้อมหรือสนาม ประกวด แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทํานองเดียวกัน เป็นต้น

ข้อ 2 ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้นไป

ข้อ 3 เปิดสถานที่ภายใต้มาตการฯ เช่น ร้านอาหาร สามารถนั่งทานในร้านได้จนถึงเวลา 21.00 น. หลังเวลาดังกล่าวต้องสั่งกลับบ้านเท่านั้น, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ปิดเวลา 21.00 น.

ข้อ 4 กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค ขอความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหะสถาน หากฝ่าฝืน มีโทษปรับ 20,000 บาท

ข้อ 5 ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป

ข้อ 6 ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน “งด” ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ข้อ 7 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในข้อ 4 – 8 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของคำสั่ง จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด มีดังนี้

 

อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know