ในที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายเฝ้าจับตามองก็บทได้สรุปแล้ว เมื่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแก้ร่างรัฐธรรมนูญในญัตติที่ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นเสนอ ส่วนญัตติภาคประชาชน ที่เสนอโดยไอลอว์นั้นถูกตีตกไป หลังมี ส.ว.ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนส.ว.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ขานรับหลักการนี้ โดยมีเพียง 3 คนเท่านั้นที่ต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญภาคประชาชน

โดย ร่างแก้ไข รธน. ฉบับที่ 1 ของพรรคฝ่ายค้าน และร่างแก้ไขรธน. ฉบับที่ 2 ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่รัฐสภารับหลัการครั้งนี้ มีกรอบของการแก้ไขในมาตรา 256 เปิดทางให้มีการตั้ง ส.ส.ร.

แต่จะแตกต่างกันก็คือ สสร. โดยในร่างที่ 1 ของพรรคฝ่ายค้านระบุว่า สสร. ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 200 คน แต่ในร่างฉบับที่ 2 ของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น สสร.จะมาจากการเลือกตั้ง 150 คน และแต่งตั้งอีก 50 คน หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ต่อไป คาดว่า 24 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมหารือนัดแรก

สำหรับการพิจารณาร่างแก้ไข รธน. ทั้ง 7   ญัตติ ที่มาจากพรรครัฐบาล-ฝ่ายค้าน และฉบับประชาชาชน ประกอบด้วย

1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ)

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

4.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279

และยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 (นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน หรือ ฉบับไอลอว์เป็นผู้เสนอ)

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

 

Hello, World

Everything you want to know