รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้ (30 มิ.ย.64) ทางจังหวัดระยอง ได้มีการประกาศปิดทุกชายหาดที่อยู่ในพื้นที่ ห้ามประชาชนเข้าใช้บริการหรือท่องเที่ยว ยกเว้นกลุ่มชาวประมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากระยองยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ปิดหาดระยอง

โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จ.ระยอง มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีกต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,618 คน เสียชีวิตรวม 10 คน กักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 1,761 คน

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ปิดชายหาดทุกแห่งของจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้นผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ปรับ และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (30 มิ.ย.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลข่าวจาก mgronline.com

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know