หลังจากที่โครงการ ม33เรารักกัน เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนรับเงินเยียว 4,000 บาทผ่าน www.ม33เรารักกัน.com และเพิ่งให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” นั้น ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 จะเป็นวันแรกที่จะมีเงินโอนเข้าสู่ระบบ แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจะมีการโอนเงินในทุกสัปดาห์

นายสุชาติ ชมกลิ่น
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผ่านโครงการ ม 33 เรารักกัน ได้รับสิทธิ์คนละ 4,000 บาท มียอดลงทะเบียน 8,208,286 คน ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 622,172 คน ไม่ผ่านเงื่อนไขมีเงินฝากเกิน 500,000 บาท จำนวน 168,679 คน คงเหลือผู้ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิจำนวน 7,417,435 คน ซึ่ง ณ วันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 20.00 น. มีผู้กดเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,020,714 คน หรือคิดเป็น 68% ของผู้ได้รับสิทธิ โดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้มีการลงทะเบียนทบทวนสิทธิแล้วจำนวน 620,112 คน และมีผู้ลงทะเบียนกรณีไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 14,132 คน

โครงการ ม.33 เรารักกัน

สำหรับการรับเงินเยียวยา 4,000 บาท จากโครงการ ม33 เรารักกัน จะแบ่ง 3 กลุ่ม จัดช่วงเวลารับเงิน

กลุ่มแรก ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนรับสิทธิในแอปฯเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 22 มีนาคม เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เงินที่ได้รับ จะได้ทุกวันจันทร์ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 มีนาคม , 29 มีนาคม , 5 เมษายน และ 12 เมษายน สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

ส่วนกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินก้อนแรก 12 เมษายน เป็นต้นไป

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิ ระหว่าง 22 มีนาคม – 11 เมษายน จะได้รับวงเงินครั้งแรก นับตั้งแต่ 22 มีนาคม เป็นต้นมา สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ผู้กดใช้งาน และยืนยันตัวตน 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม จะได้รับวงเงินครั้งเดียว 4,000 บาท

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know