สินเชื่อเพื่อประชาชน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นหนี้ การเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเรามีการเตรียมพร้อม เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความมั่นคงของรายได้ ประวัติความเคลื่อนไหวทางการเงิน และการชำระหนี้ที่ดี ไม่เคยมีหนี้เสียมาก่อน ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

สินเชื่อเพื่อประชาชน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นหนี้

โดยทั่วไปธนาคารจะประเมินสถานะของผู้ขอสินเชื่อจากรายได้ ความมั่นคงของนายจ้าง ภาระหนี้สินเดิม และวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเตรียมใจไว้ว่า ธนาคารก็มักจะไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% ดังนั้น เราต้องวางแผนเตรียมออมเงินไว้ ให้ได้อย่างน้อย 20% ของวงเงินที่ต้องการก่อน แต่หากเรามีภาระหนี้สินเดิมมากอยู่แล้ว ธนาคารก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้ยากหน่อย ทางที่ดีก็ควรพยายามลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเรานั่นเอง

สินเชื่อเพื่อประชาชน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นหนี้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน 

แบ่งผู้กู้ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
– เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ และได้รับผลกระทบ COVID-19
– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
– ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
– เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ
สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
– มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

สมัครขอสินเชื่อธนาคารออมสิน https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

สินเชื่อเพื่อประชาชน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นหนี้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทย

ต้องเป็นผู้ที่มีมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว) มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

– สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในระบบ KBank Payroll ติดต่อกัน ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปเท่านั้น สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัคร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ
– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

สมัครขอสินเชื่อธนาคารกสิกร 
https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx#apply

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นหนี้

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน ประเภทวงเงินกู้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที
ผ่อนแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน
คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สมัครขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ 
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Installment-Personal-Loan

 

เมื่อได้รับเงินกู้มาแล้ว ต้องอย่าลืมรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถ ชำระหนี้ได้ครบถ้วน และยังช่วยให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยนะ

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

 

อ่านต่อเรื่องที่น่าสนใจ 

Hello, World

Everything you want to know