เชื่อได้ว่าเป็นข่าวที่ทำให้ตาลุกวาวได้ไม่น้อย สำหรับคนที่กำลังหาแหล่งเงินทุนไปใช้ในการก่อร่างสร้างสร้างตัว ทั้งการเปิดธุรกิจขนาดเล็ก หรือแม้กระทั่งการหาทุนไปต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ หลังจากธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอ สินเชื่อพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทะเบียนใหม่ครั้งนี้ มาจากการที่มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง แม้ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าว เต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทไปแล้วก็ตาม

โอกาสดีแบบนี้ ติดหู จึงไม่รอช้าที่จะมาแจ้งข่าว และขออาสาพาไปดูเงื่อนไขการสมัครร่วมโครงการ เผื่อว่าได้สิทธิแล้วจะไม่พลาดถูกตัดสินเพราะเงื่อนไขไม่ผ่านมาได้ โดยเงื่อนไขในโครงการมีดังนี้

สินเชื่อพลังฐานราก

  • ต้องมีรายได้ประจำ, ประกอบอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อดำรงชีพ ลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ
  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ

เอาเป็นว่าหากใครคุณสมบัติครบแล้วสนใจอยากเข้าร่วมในโครงการนี้ ก็อย่าลืมลองลงทะเบียนดูได้ ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบเครดิตบูโรตัวเองด้วยนะ เพราะถ้าคุณสมบัติผ่านแล้ว แต่เรื่องนี้ไม่ผ่านก็อดหมดสิทธิ์กู้เงิน สินเชื่อพลังฐานราก ที่สามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้ง ยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรกเช่นกัน

สำหรับวิธีสมัครขอ สินเชื่อพลังฐานราก ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และ Mobile Banking (MyMo) ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
2. กดปุ่ม “สมัคร”
3. กดปุ่ม “สมัคร”
4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
5. กด “ถัดไป”
6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”
7. แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ
8. เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”
9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
10. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
11. กด “ยินยอม”
12. กด “ยืนยัน”
13. กดรับรหัส OTP
14. ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
15. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
16. รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมายด้านบนริมซ้าย
17. รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ ในคลังภาพ
18. หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

Hello, World

Everything you want to know