รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ 20 เม.ย.64 ในช่วงหนึ่งของการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ทางสำนักพัฒนาสังคมได้มีประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ 4 แห่ง  ได้แก่

อัศวิน ขวัญเมือง

  1. ปิดสถานศึกษาฝึกอาชีพในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 17–30 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. และวิทยากรส่งเสริมอาชีพจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
  2. ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19–30 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและวางแผนการเรียนการสอน
  3. รวมทั้งดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ในช่วงปิดสถานศึกษาชั่วคราว
  4. ปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และหน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง ตั้งแต่วันที่ 19–30 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  5. งดการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติจากหน่วยงาน และบุคคลภายนอกในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ตั้งแต่วันที่ 19–30 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่24) อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วย

 

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know