จากกรณีที่วานนี้ (27 เม.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้โอนอำนาจหน้าที่ ใน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการจัดการเพื่อแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีอนาจอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับด้วยกันนั้น

ตรวจโควิด

วันนี้ทาง Tidhoo  ขอรวบรวม พ.ร.บ ทั้ง 31  ฉบับมาให้แฟน ๆ ได้ติดตามกัน ว่ามีฉบับใดบ้างที่นายกฯ มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19  นี้  โดย พ.ร.บ. ทั้ง 31  ฉบับดังกล่าวมีดังนี้

ได้แก่

 1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
 3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
 4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
 5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
 7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
 8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
 13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
 14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
 15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
 17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
 18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
 26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
 27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
 28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
 31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ขณะที่นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า การมอบอำนาจให้ นายกฯ ในการจัดการ พ.ร.บ. ทั้ง 31 ฉบับนี้ ว่า ไม่ใช่การยึดอำนาจรัฐมนตรี แต่เป็นการเสริมอำนาจให้นายกฯ มีอำนาจโดยตรงในการสั่งการเฉพาะเรื่อง จากเดิมที่สั่งไปยังรัฐมนตรี ขณะที่รัฐมนตรีก็ยังคงมีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวอยู่ ดังนั้นยืนยันว่าไม่ใช่การยึดอำนาจรัฐมนตรี แต่เป็นการให้อำนาจนายกฯ สั่งการได้ด้วย

ข้อมูลข่าวจาก INN

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know