รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (17 เม.ย. 64) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสรุปโครงการ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” เพื่อรณรงค์การขับขี่รถในช่วงสงกรานต์ 2564 หรือ 7วันอันตรายสงกรานต์64 ตั้งแต่วันที่ 10-16 เม.ย. ว่า

อุบัติเหตุบนถนน

ในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 64 เกิดอุบัติเหตุไปทั้งหมด 2,365 ครั้ง เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 277 ราย บาดเจ็บ2,357 คน ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจาก ขับรถเร็ว ส่วนยานพาหนะที่นำไปสู่อุบัติเหตุนั้นได้แก่ รถจักรยานยนต์ ขณะที่เวลาเกิดอุบัติเหตุนั้น เกิดขึ้นช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.

ทั้งนี้จากข้อสรุปดังกล่าวจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์มากที่สุดได้แก่ ปทุมธานี จำนวน 10 ราย ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมีทั้งหมด 5  จังหวัดด้วยกัน

ด้านนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ จะนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก

ในการเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน12 คน ต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2570 ต่อไป

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know