ใครที่น้ำมันเกลี้ยงถังในวันนี้ ต้องรีบแวะเข้าปั๊มกันด่วนแล้วละ เพราะ บมจ.ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ได้ออกมาประกาศปรับขึ้น ราคาน้ำมัน ทุกชนิด โดยราคาใหม่ที่ปรับขึ้นจะมีผลตั้งแต่ 5 นาฬิกา ของวันที่ 5 พ.ย. 2563

ซึ่งราคาน้ำมันที่ทาง ปตท. และบางจากปรับขึ้นใหม่นี้ น้ำมันกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซิน ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ที่ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร  และจากการปรับขึ้นราคาดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันต่าง ๆ มีการขยับขึ้น ดังนี้

ราคาน้ำมัน

  • เบนซิน อยู่ที่ 28.46 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 21.05 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 20.78 บาทต่อลิตร
  • E20 อยู่ที่ 19.54 บาทต่อลิตร
  • E85 อยู่ที่ 17.54 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 26.04 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล B7 อยู่ที่ 21.59 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล 18.59 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know