รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (19 ก.ย. 64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ หรือกลุ่มคนตกหล่นเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือนี้อย่างทั่วถึง และช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ยืนยันว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านราย จะต้องมาลงทะเบียนใหม่เช่นกัน ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขันตอนการลงทะเบียน คาดว่ามีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา
  • ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธ.ก.ส., ออมสิน, กรุงไทย)
  • ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน
  • ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
  • ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ข้อมูลจาก คมชัดลึก

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube | Instagram

Hello, World

Everything you want to know