1 เมษายน พ.ศ.2476 หรือวันนี้เมื่อ 88 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้มี ‘รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา’ ซึ่งเป็นการทำ รัฐประหารครั้งแรก ในประเทศไทย โดย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

รัฐประหารครั้งแรก

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและประกาศปิดสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้นเหตุมาจากความขัดแย้งภายในสภา เกิดจากการนำเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของ นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม) ที่เรียกว่า “สมุดปกเหลือง” ที่จะต้องให้รัฐออกพันธบัตรซื้อที่ดินทำกินทั้งหมด ซึ่งนั่นจะทำให้ชาวนาชาวไร่มีสภาพเป็นลูกจ้างของรัฐ ทำให้ถูกโจมตีอย่างหนักว่าเป็นการวางโครงสร้างแบบคอมมิวนิสต์

ก่อให้เกิดความเห็นขัดแย้งอย่างรุนแรงในหมู่คณะราษฎรด้วยกัน และบรรดาข้าราชการ จึงเกิดการรัฐประหารเงียบ บีบบังคับให้นายปรีดีเดินทางออกนอกประเทศ และกวาดล้างจับกุมพวกที่คิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์

รัฐประหารครั้งแรก

ซึ่งการที่ รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรานั้น เข้าข่ายลักษณะเป็นการ รัฐประหาร ในอีกประการหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ รัฐประหารเงียบ ทำให้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติมาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรูปของพระราชกฤษฎีกา

รัฐประหารครั้งแรก

เหตุการณ์ดังกล่าวจบลงด้วย วันที่ 20 มิถุนายน ปีเดียวกันนั้น พระยาพหลพลพยุหเสนา ก็ได้ทำการยึดอำนาจรัฐบาล โดยบังคับให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การทำรัฐประหารครั้งนี้ใช้เหตุผลที่ว่า คณะรัฐมนตรีบริหารราชการไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ขาดความชอบธรรมทางการเมือง เป็นการช่วงชิงพื้นที่อำนาจทางการเมือง การรัฐประหารครั้งนี้ได้ถูกกล่าวไว้ว่า เป็นการทำรัฐประหารที่ทำให้กลุ่มฝ่ายขุนนางอนุรักษ์นิยมต้องยุติบทบาทลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : thestandard.co, bangkokbiznews.com

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know