อัปเดตสถานการณ์ COVID - 19

ข้อมูลวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+2,419 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
81,274 ราย
หายป่วยแล้ว
51,419 ราย
เสียชีวิต
382 ราย
Hello, World

Everything you want to know