อัปเดตสถานการณ์ COVID - 19

ข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+1,630 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
85,005 ราย
หายป่วยแล้ว
55,208 ราย
เสียชีวิต
421 ราย
Hello, World

Everything you want to know