อัปเดตสถานการณ์ COVID - 19

ข้อมูลวันที่ 5 มีนาคม 2564

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+79 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
26,241 ราย
หายป่วยแล้ว
25,641 ราย
เสียชีวิต
85 ราย
Hello, World

Everything you want to know