ติดเที่ยว

ติดเที่ยว อยู่บ้านก็ดี แต่อยู่ข้างนอกก็ดีด เพราะใจมันชอบเที่ยว ชอบออกไปข้างนอก ชอบไปพบเจอที่ใหม่ๆ พบอะไรใหม่ๆในโลกกว้าง และประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเที่ยว เป็นอะไรที่ฟินที่สุดแล้ว
Hello, World

Everything you want to know